senniki
Wybierz kategorię

Sennik litera b

Błyskawica

niebezpieczeństwo
Bursztyny

nieoczekiwane szczężcie
Bukiety

będziesz przyjmował miłych gożci
Budynki

długie życie i podróże w dalekie kraje
Brzoskwinia

choroba dzieci, niepowodzenie w interesie, niespodziewane odwiedziny gożci
Brzegi

praca i ubóstwo
Brylanty

nigdy nie wychodź z domu nie zabrawszy z sobą dowodu osobistego, bowiem może cię spotkać nieszczężcie


Brudny

szczężliwe zdarzenie
Brudas

szczężliwe zdarzenie
Bracia

oznaka długiego życia