senniki
Wybierz kategorię

Sennik litera s

Skowronki

szybkie wywyższenie, odwzajemnienie w miłożci

Skórę garbować

straty
Skórę kupować

brak zdrowia
Skóra zwierząt

zdrada
Skóra pomarszczona

podeszły wiek
Skorupka

wywalczysz sobie powodzenie


Skotrupa

wywalczysz sobie powodzenie


Skoki

strata przyjaciela
Sklep ominąć

unikniesz pokusy
Sklep zamknięty

zły tok interesów