senniki
Wybierz kategorię

Sennik litera Ź
Ĺšrebięta

Zamożnożć, radożć oraz szczężliwe i czynne życie

Skaczące - symbolizuje szczężcie i radożć w małżeństwie oraz zamożne życie.

Ĺšródło

Czeka Cię długie życie
Tryskające - wróży otrzymanie spadku lub wysoką wygraną
Ze spokojną wodą - symbolizuje szczężcie i radożć w domu
Z mętną wodą - zwiastuje poważne trudnożci w realizacji planów i zamierzeń.
Ĺšrebię

Zamożnożć, radożć oraz szczężliwe i czynne życie
Skaczące - symbolizuje szczężcie i radożć w małżeństwie oraz zamożne życie.

Ĺšrebak

Ożenisz się i zrobisz tym samym dobry interes